Rahoitus

Rahoitussuunnitelma

Maakuntaohjelman toteuttamista rahoitetaan EU:n, valtion, kuntien, kuntayhtymien, tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden, julkisen sektorin sekä yksityisten toimijoiden rahoituksella. EU:n rahoituskauden 2021-2027 ensimmäisiä rahoituspäätöksiä tehdään vuoden 2022 alusta. Vuosina 2022-2023 on käytettävissä sekä ohjelmakauden 2014-2020 rahoitusta että kyseisen kauden ohjelmiin lisättyä rahoitusta koronapandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen korjaamiseen ja pohjan luomiselle vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle.

Rahoitusvälineet 2021-2027

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 

 • Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) 
 • Euroopan sosiaalirahasto (ESR) 

Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma  

 • Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) 
 • Euroopan sosiaalirahasto (ESR+) 
 • Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF) 

Manner-Suomen maaseutuohjelma 2014-2020  

CAP27 -suunnitelma 

Meri- ja kalatalousrahasto Suomen toimintaohjelma 2014-2020 (EMKR) 

Meri- ja kalatalousrahasto 2021-2027 (EMKVR) 

Euroopan alueellinen yhteistyö ja Euroopan ulkorajayhteistyö  

Euroopan elpymissuunnitelma/  Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelma 

 • RRF 
 • Horisontti Eurooppa, InvestEU, Maatalouden kehittämisrahoitus, JTF, RescEU 
 • REACT-EU 

EU:n erillisohjelmat 

 • Horisontti Eurooppa 
 • Digitaalinen Eurooppa 
 • LIFE+ 
 • Erasmus+ 
 • Luova Eurooppa 
 • European Urban Initiative 
 • Verkkojen Eurooppa CEF 
 • InvestEU  
 • Kansalaisten, tasa-arvon, perusoikeuksien ja -arvojen ohjelma 

Yhteystiedot

PL 2, 45101 KOUVOLA
Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola

Sivutoimipiste
Laivurinkatu 7, 48100 Kotka

Koronapandemian johdosta teemme etätyötä. Asiakastapaamiset vain sovitusti.


Kymenlaakson liitto 2021-. © Oikeudet muutoksiin pidetään.