Kuva: Juha Rimpeläinen

Maakuntasuunnitelma

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan maakunnan suunnitteluun kuuluvassa maakuntasuunnitelmassa osoitetaan maakunnan tavoiteltu kehitys. Maakuntasuunnitelma on pohja sekä maakuntakaavoitukselle että maakuntaohjelmalle.

Kymenlaakson maakuntasuunnitelma on pitkän aikavälin visio ja strategia. Maakuntasuunnitelman taustaksi on vuosina 2018-2019 tehty laaja tulevaisuustarkastelu, jossa maakuntaan luotiin kolme vuoteen 2040 ulottuvaa skenaariota. Skenaariot päivitettiin syksyn 2020 aikana huomioimaan koronapandemian ja sitä seuraavan ”uuden normaalin” vaikutukset maakunnalliseen toimintaympäristöön.


Yhteystiedot

PL 2, 45101 KOUVOLA
Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola

Sivutoimipiste
Laivurinkatu 7, 48100 Kotka

Koronapandemian johdosta teemme etätyötä. Asiakastapaamiset vain sovitusti.


Kymenlaakson liitto 2021-. © Oikeudet muutoksiin pidetään.