Kuva: Kouvolan kaupunki

Maakuntaohjelma

Maakuntaohjelma on lakisääteinen maakunnan kehittämisasiakirja, joka laaditaan kunnallisvaalikausittain neljäksi vuodeksi. Maakuntaohjelmassa kuvataan niitä tavoitteita ja painopisteitä, joilla eri viranomaiset ja muut tahot kehittävät aluetta lähivuosien aikana.

Kymenlaakson maakuntaohjelma 2022-2025

Kymenlaakson maakuntaohjelmassa tarkastellaan alueen kehittämiseen keskeisesti vaikuttavia osa-alueita kuten elinkeinoelämän uudistuminen, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan vauhdittaminen sekä osaamisen ja koulutuksen lisääminen. Saavutettavuuden parantaminen, luonnon monimuotoisuuden turvaaminen sekä kestävä luonnonvarojen käyttö parantavat maakunnan elinvoimaisuutta. Hyvinvoinnin lisäämiseksi panostetaan osallisuuden edistämiseen, eriarvoistumisen ehkäisyyn ja kotouttamisen kehittämiseen sekä kulttuuriin ja liikuntaan.

Innovatiivinen Kymenlaakso

  • Elinkeinoelämän uudistaminen
  • Älykkään erikoistumisen ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan vauhdittaminen
  • Osaamisen ja koulutuksen parantaminen

Kestävä Kymenlaakso

  • Maakunnan saavutettavuuden ja kestävän liikkumisen parantaminen
  • Vetovoimaisen yhdyskuntarakenteen edistäminen
  • Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja kestävä luonnonvarojen käyttö 

Aktiivinen Kymenlaakso

  • Osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen
  • Eriarvoistuminen ehkäiseminen
  • Kulttuuri ja liikunta maakunnan kilpailutekijäksi

Maakuntaohjelman poikkileikkaavia teemoja ovat kestävä kehitys ja digitalisaatio.

Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategia ohjaa kehittämistoimia tunnistettuihin vahvuuksiin, joita ovat logistiikka, bio- ja kiertotalous sekä digitalous. Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategia päivitettiin vuonna 2020 osana maakuntaohjelman valmistelua.


Yhteystiedot

PL 2, 45101 KOUVOLA
Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola

Sivutoimipiste
Laivurinkatu 7, 48100 Kotka

Koronapandemian johdosta teemme etätyötä. Asiakastapaamiset vain sovitusti.


Kymenlaakson liitto 2021-. © Oikeudet muutoksiin pidetään.